Načítavam

Vredestein garancia

Informácie pre zákazníkov o službe VREDESTEIN Garancia+

Podmienkou uplatnenia garancie je osobný odber na kamennej predajni v Košiciach na Popradskej 56/B. Montážne a servisné náklady spojené s garanciou si zákazník hradí sám.

Služba Vredestein Garancia+ je nová služba spoločnosti Apollo Vredestein Kft., ktorú je možné uplatniť výhradne vo vyznačených servisoch, ktoré patria do siete Vredestein Club.

Službu Garancia+ je možné uplatniť v servisoch, ktoré nájdete na stránke vrclub a ktoré sa pripojili k tejto službe. Službu poskytujeme na zimné, letné, celoročné a na pneumatiky SUV, ktoré boli kúpené podátume 01.10.2015 v množstve najmenej 4 ks za nasledujúcich podmienok:

vredestein-logo.png

Garancia+ sa vzťahuje na neopraviteľné poškodenia pneumatiky vzniknuté z nižšie uvedených dôvodov:

  • Neopraviteľné poškodenia spôsobené napríklad kameňmi, obrubníkom, výmoľami, alebo inými ostrými predmetmi, teda nešťastnou náhodou.
  • Vandalizmus - v tomto prípade musí zákazník predložiť policajný záznam o tejto udalosti
  • Dopravná nehoda- v tomto prípade musí zákazník predložiť policajný záznam o dopravnej nehode, ktorý dokazuje jeho nevinu.

Garancia+ sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

  • Poškodenie spôsobené nesprávnou prevádzkou ako napríklad podhustené pneumatiky, nesprávna montáž, nesprávna geometria, pretekárska jazda atď.
  • Poškodenie vzniknuté po 12 mesiacoch od dátumu nákupu.
  • Poškodenie vzniknuté pri výške dezénu menej ako 3 mm.

Služby ponúkané na základe Garancia+:

Zákazník je opravnený uplatniť službu Garancia+, alebo požiadať o kontrolu pneumatík v ktoromkoľvek servise patriacom do siete Vredestein Club, ktorý sa pripojil k službe Garancia+. Servis na základe Garancia+ prekontroluje poškodenú pneumatiku a rozhodne, či sa na reklamáciu vzťahujú podmienky Garancia+. V opačnom prípade bude žiadosť zákazníka zamietná. Ak je pneumatika na základe obhliadky servisu opraviteľná, servis poškodenú pneumatiku za poplatok opraví. Servis je oprávnený rozhodnúť, či je pneumatika opraviteľná, alebo nie.

V prípade, že pneumatika je na základe obhliadky servisu neopraviteľná a zákazník spľňa podmienky služby Garancia+, servis poskytne novú pneumatiku Vredestein, alebo vyplatí zákazníkovi hodnotu pneumatiky. Táto hodnota bude znížená percentuálne voči opotrebeniu poškodenej pneumatiky. To znamená , že Garancia+ kryje nezjazdenú časť dezénu (teda skutočnú škodu ktorú má zákazník pri pneumatike). Ojazdenú časť zákazník už zužitkoval, preto nie je predmetom Garancie+ . Servis je oprávnený rozhodnúť či je pneumatika opraviteľná, alebo nie.

Podmienky uplatnenia služby Garancia+:

a) Registrácia zákazníka na stránke www.avclub.sk do 30 dní od dátumu nákupu. Zákazník obdrží email o registrácii.

b) Zákazník pri uplatnení Garancie+ musí predložiť doklad o nákupe pneumatík, ktorý obdržal od partnera Vredestein Club a registračný email.

c) Do 3 mesiacov od dátumu nákupu musí dať zákazník prekontrolovať pneumatiky v niektorom servise vyznačenom na stránke www.vrclub.sk. Náklady na túto kontrolu, max 1EUR s DPH, hradí zákazník. Na vytlačenom registračnom emaili (karte) je potrebné túto kontrolu dať potvrdiť a doklad o zaplatení kontroly treba uchovať a pri reklamácii predložiť.

Vo vyššie vyznačených prípadoch poškodenia pneumatiky, službu Garancia+ je možné uplatniť v ktoromkoľvek servise vyznačenom na stránke www.avclub.sk, ktorý sa pripojil k službe Garancia+.

Ak servis potvrdí neopraviteľnosť pneumatiky, podmienky služby Garancia+ budú splnené. V prípade, že zákazník predloží všetky potrebné doklady, servis vyplatí zákazníkovi hodnotu novej pneumatiky zníženú o percentuálne opotrebenie reklamovanej pneumatiky.

Apollo Vredestein Kft. si vyhradzuje právo na odvolanie služby Garancia+. Na pneumatiky, ktoré boli nakúpené pred dátumom odvolania služby, bude služba platná až do uplynutia 12 mesiacov od nákupu a registrácie pneumatík do Garancia+ programu.