Veľká Jarná súťaž

Velka jarna sutaz

Každý , kto využije naše pneuservisné služby v čase od 11.3. do 15.5. 2019 a vyplní žreb v našej predajni bude zapojený do losovania o atraktívne ceny:

1. cena

goodyear-logo.jpg

Sada pneumatík Goodyear na vozidlo výhercu

Pneumatiky Goodyear

Sadu 4 pneumatík Goodyear letné, zimné alebo celoročné si výherca zvolí v rozmere schválenom a zapísanom v technickom preukaze vozidla, na ktorom sme službu vykonávali.

2. cena

DEZENT Logo.jpg

Sada diskov DEZENT do priemeru max 17" podľa vlastného výberu

Dezent TS Silver

3. cena

Asteel

Poukážka na naše pneuservisné služby v hodnote 200eur

Dezent TS Silver


Podmienky súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý zákazník, ktorý využije naše pneuservisné služby "prezutie pneumatík" alebo "preváženie kolies" v minimálnej vyúčtovanej hodnote 20eur s dph a vyplní losovací žreb v našej predajni na Popradskej 56/B, 04001 Košice. Sadu 4 pneumatík Goodyear letné, zimné alebo celoročné si výherca zvolí v rozmere schválenom a zapísanom v technickom preukaze vozidla, na ktorom sme službu vykonávali.

Súťaž prebieha od 11.3.2019 do 15.5.2019 Žrebovanie prebehne 17.5.2019.

Realizátor súťaže:

A STEEL s.r.o.
Popradská 56/B
040 11 Košice
IČO : 36773948


Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – A STEEL s.r.o., Popradská 56/B, 040 11 Košice, IČO: 36773948 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je samotná realizácia súťaže, jej vyhodnotenie, ako aj Vaše kontaktovanie v prípade, že sa stanete výhercom súťaže. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nájdete aj na webovom sídle Prevádzkovateľa https://www.asteel.sk/ v sekcii Ochrana osobných údajov.