Načítavam

PNEU poistenie EXTRA

poistenie.png

PNEU poistenie EXTRA umožňuje bezplatnú výmenu neopraviteľne poškodenej pneumatiky do 1 roka od kúpy.

PNEU poistenie EXTRA je spoplatnená služba. CENA služby PNEU poistenie EXTRA je uvedená pri každom produkte, ku ktorému ponúkame túto službu a je viditeľná po vložení produktu do košíka. Nárok na službu PNEU poistenie EXTRA vzniká až uhradením ceny pneumatík a ceny služby PNEU poistenie EXTRA.

Nárok získavate zakúpením sady 4 pneumatík u Nás na jednom doklade ( Pneumatiky môžu byť rôznych rozmerov 2x na prednú a 2x na zadnú nápravu) . Pri udalosti je potrebné predložiť doklad o kúpe a udalosť vyriešime čo najskôr. PNEU poistenie EXTRA je doplnkom k bežným záručným podmienkam.

Podmienky služby

  • PNEU poistenie EXTRA platí 1 (jeden) rok od nákupu pneumatiky. V ostatných prípadoch platí bežná štandardná záručná doba 2 roky.
  • V súlade s podmienkami PNEU poistenie EXTRA sa spoločnosť A STEEL s. r. o. v prípade neúmyselného poškodenia pneumatiky v priebehu jej prevádzkovania zaväzuje previesť jednu bezplatnú výmenu (ak je pneumatika neopraviteľná) každej zakúpenej pneumatiky.
  • PNEU poistenie EXTRA sa poskytuje na také druhy prevádzkových vád, ako sú prepichnutá či pretrhnutá pneumatika a pukliny na bočnici, okrem prípadov, keď poškodenie nesie známky úmyselného jednania (vandalizmu zo strany spotrebiteľa alebo tretích osôb). PNEU poistenie EXTRA sa nevzťahuje na pneumatiky, ktoré boli v minulosti opravené.
  • PNEU poistenie EXTRA sa nevzťahuje na bežné opotrebenie pneumatiky pri bežnej prevádzke alebo spôsobené závadou na podvozkových častiach vozidla (tlmiče, geometria). Hĺbka dezénu teda nie je súčasťou záruky.
  • PNEU poistenie EXTRA sa navzťahuje na tzv. kozmetické vady pneumatiky vzniknuté mechanickým poškodením, ale nemajú vplyv na fungovanie pneumatiky - napr.: odreniny na bočnici spôsobené mechanický odretím napr. o obrubník
  • PNEU poistenie EXTRA sa poskytuje na pneumatiky, ktorých zvyšková minimálna hĺbka dezénu činí najmenej 1,6 mm pre letné pneumatiky a najmenej 4 mm pre zimné a celoročné pneumatiky.
  • Záväznou podmienkou poskytnutia PNEU poistenia EXTRA je predloženie účtenky s uvedením dátumu predaja, modelu, rozmeru a ceny pneumatík.
  • Ak je potrebné pneumatiku vymeniť a v dobe, keď spotrebiteľ uplatnil PNEU poistenie EXTRA, nevie autorizované predajné miesto zabezpečiť požadovaný model pneumatík, má spotrebiteľ možnosť vymeniť za iný model pneumatiky s obdobnými vlastnosťami a cenou.
  • Spotrebiteľ je povinný dodržovať pravidlá pre prevádzku pneumatík, používať na vozidle pneumatiky, ktoré odpovedajú bežnej prevádzke, s ohľadom na klimatické podmienky v danej oblasti, rozmer, index nosnosti a index rýchlosti, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu vozidla.