Autoservis A Steel Popradská 56, Košice

Pre objednanie na autoservisné práce, kontaktujte prosím prijímacieho technika na tel. čísle:
0917 17 17 24


IČO : 36773948
DIČ : 2022376565
IČ DPH : SK2022376565
PRIMA BANKA a.s. č.ú.: 0456582002/5600
IBAN: SK86 5600 0000 0004 5658 2002
SWIFT BIC: KOMASK2X

Firma zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Vložka číslo: 19784/V
Oddiel: Sro

Online dopyt na Autoservis

Pre objednanie na Pneuservis kliknite TU

  • Základné info
  • Potvrdenie
 Voľný čas
 Vami zvolený želaný termín

Objednávka - {form_type}

Vaše vozidlo:

{form_spz}
{form_model_auta}
{form_year}
{form_vin}
{form_name}
{form_phone}
{form_email}

Požiadavka:

{form_message}