Načítava sa obrázok
Vyhľadávanie pneumatík
Filter podľa údajov stanovených EU1. Valivý odpor 2. Brzdenie za mokra 3. Hlučnosť
[img-question]
[img-question]
Dodatočné filtre
[img-question]
[img-question]
[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Nízka trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Základná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Stredná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Vyššia stredná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Prémiová trieda[img-question]
Valivý odporBrzdenie za mokra[img-rolling-resistance][img-wet-grip]Hlučnosť[img-noise-performance]Od:Do:dBdB
obutie kolies zdarma
plnenie klimatizácie

hunter gsp9700

TOP Zariadenie pre diagnostiku vibrácií, merania síl v kolese a vyvažovanie kolies

JEDINEČNÉ DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE - Nr.1 VO SVETE DIAGNOSTICKÝCH VYVAŽOVAČIEK !

 

GSP 9700 kompletne diagnostikuje všetky možné zdroje vibrácií ešte pred montážou kolesa na vozidlo. A pokiaľ si zákazník napriek tomu sťažuje na vibrácie prejavujúce sa pri jazde, máme istotu, že zdrojom vibrácií nie je koleso, ale vlastné vozidlo!

 

GSP9700 rieši aj ťahanie do strany

 

 

 

 

 

 

 

hunter gsp9700

Road Force Measurement ® - zariadenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritlačovaného ku kolesu silou 635 kg. V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením.

Nerovnomernosť radiálnej sily môže byť spôsobená:

 •   nehomogenitou pneumatiky
 •   hádzavosťou pneumatiky a/alebo ráfiku
 •   nepresným usadením pneumatiky na ráfik
 •   chybným uchytením kolesa na vyvažovačku
 •  

Nevyvážehunter gsp9700ná hmota kolesa predstavuje len časť problému s vibráciami. Ďalším zdrojom možných vibrácií môže byť hádzavosť ráfika/pneumatiky a taktiež nehomogenita pneumatiky. Tá je spôsobená nerovnomernosťami v tuhosti behúňa a bokov pneumatiky. Tieto veličiny bolo doteraz možné merať len vo výrobných závodoch na zariadeniach pre servisnú úroveň nedostupných.


Postup diagnostiky na GSP 9700:

 • kontrola správneho nahustenia pneumatiky pomocou automatickej kontrolnej funkcie (vyrovná tlak na vopred nastavenú hodnotu podľa modelu auta)
 • zmeranie síl v kolese pomocou prítlačného valca - Road Force Measurement ®
 • zmeranie hádzavosti ráfiku – pomocou multifunkčných ramien Dataset ® sa zmeria radiálna a axiálna hádzavosť ráfika, tú je možné zmerať na samotnom disku, alebo na disku s namontovanou pneumatikou
 • GSP 9700 vypočíta podiel ráfika a pneumatiky na vibráciách a navrhne obsluhe okamžité riešenie
 • po odstránení problému nasleduje optimálne vyváženie


Riešenia problému môžu byť v podstate tri:

 • 1. Force Matching ® - kompenzácia miesta nehomogenity pneumatiky miestom hádzavosti ráfiku pootočením pneumatiky voči ráfiku – pozor, to nie je to isté čo kompenzácia nevyvážených hmôt! Takto možno eliminovať vibrácie iba v prvej harmonickej.  GSP 9700 vypočíta o koľko sa silový účinok zmenší ešte pred použitím tohto riešenia
 • 2. výmena pneumatiky alebo ráfiku
 • 3. pokiaľ sa ráfik s pneumatikou nedá vykompenzovať do akceptovateľných hodnôt a pneumatika je v rámci výrobcom predpísanej tolerancie, je možné pneumatiku označiť a využiť neskôr pre iný ráfik

Cenník prác:
Ponúkame 3 úrovne diagnostiky a optimalizácie kolies:
1. Diagnostika kolesa - Road Force Measurement ®
2. Meranie priečnych síl - StraightTrak ® -  rieši sa ťahanie do strany alebo vibrácie
3. Match Maker ® -  využijú sa všetky funkcie GSP 9700


1. Diagnostika kolesa - Road Force Measurement ®
Zari
hunter gsp 9700adenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritlačovaného ku kolesu silou 635 kg. V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením.

 

 

 

 

 

 

Zdrojomhunter gsp 9700 možných vibrácií môže byť hádzavosť ráfika/pneumatiky a taktiež nehomogenita pneumatiky. Tá je spôsobená nerovnomernosťami v tuhosti behúňa a bokov pneumatiky. Tieto veličiny bolo doteraz možné merať len vo výrobných závodoch na zariadeniach pre servisnú úroveň nedostupných.Čas procesu: cca 1 minúta/koleso

Cena:

Veľkosť kolesa: 13",14"
15",16" 17",18" 19" a viac
diagnostika kolesa prítlačným valcom  ( v cene nie je vyváženie kolesa, montáž ani demontáž kolies z automobilu)  Cena za 1 koleso: 3,0 € 4,0 €
5,0 €
6,0 €


2. Meranie priečnych síl - StraightTrak ® -  rieši sa ťahanie do strany alebo vibrácie
hunter gsp 9700GSP 9700 zmeria bočné sily, ktoré spôsobujú jednotlivé kolesá a navrhne umiestnenie kolies na vozidle tak, aby:
1. ťah vozidla do strany bol čo najmenší
alebo
2. aby boli čo najmenšie vibrácie vozidla

Ťah vozidla do strany je jeden z najhoršie riešiteľných problémov. Za predpokladu správneho nastavenia geometrie vozidla je ťah vozidla do strany spôsobený silami v pneumatikách. Tieto sily nie je možné diagnostikovať pri vyvažovaní kolesa alebo nastavovaní geometrie - GSP9700 to vie.
 

 

 

 

 

Umiestnenie kolies na vozidle:
hunter gsp 9700
Čas procesu: Dlhšie ako bežné vyváženie kolies, pretože kolesá sa môžu nahadzovať na auto až po zdiagnostikovaní všetkých 4 kolies a prípadnom zoptimalizovaní ak bude treba, čiže od 10minút do 60minút
Cena: Závisí na tom či bude potrebné niektoré kolesá optimalizovať metódou FORCE MATCH. GSP9700 vypočíta o koľko sa negatívne sily znížia po optimalizácii a je na klientovi, či je ochotný si priplatiť za optimalizáciu.

 

Veľkosť kolesa:

13",14"

15",16"

17",18"

19" a viac

diagnostika kolies prítlačným valcom + vyváženie kolies

+ rozloženie na aute ( v cene nie je montáž ani demontáž

kolies z automobilu)                             Cena za 4 kolesá:

 22 €

25 €

30 €

35 €

optimalizácia kolesa FORCE MATCH - najlepšie natočenie

pneu voči disku                                    Cena za 1 koleso:

4 €

5 €

6 €

7 €

 


3. TOP - Match Maker - využijú sa všetky funkcie GSP 9700
POZOR - Match Maker sa robí len s novými pneumatikami
GSP9700 zdiagnostikuje každú pneumatiku prítlačným valcom a pomocou špeciálnych snímačov zdetekuje hádzavosť každého disku:
hunter gsp 9700  hunter gsp 9700
Následne navrhne ktorá pneumatika sa má obuť na ktorý disk a ešte aj ako sa majú pneumatiky pootočiť voči diskom, aby sa dosiahlo najoptimálnejšie obutie Vášho auta.
A samozrejme navrhne rozmiestnenie kolies na auto tak, aby:
1. ťah vozidla do strany bol čo najmenší
alebo
2. aby boli čo najmenšie vibrácie vozidla
hunter gsp 9700
Čas procesu: cca 2 hodiny
Cena: Podľa toho, koľko kolies treba optimalizovať. Orientačne 60eur až 100eur podľa veľkosti kolies a pracnosti.

Diagnostika kolies: HUNTER GSP9700

TOP Zariadenie pre diagnostiku vibrácií, merania síl v kolese a vyvažovanie kolies

V A steel pracujeme s diagnostickým zariadením, ktoré je jednotkou vo svete.
HUNTER GSP9700 sa drží na špici najlepších zariadení pre diagnostiku vibrácií a merania síl v kolese. Dokáže kompletne diagnostikovať všetky zdroje vibrácií ešte pred namontovaním kolesa na vozidlo.

Dokážeme kompletne diagnostikovať všetky zdroje vibrácií ešte pred namontovaním kolesa na vozidlo. Ak nastane situácia, že zákazník sa stále sťažuje na vibrácie, ktoré sa prejavujú počas jazdy, vieme, že zdrojom vibrácií nie je koleso, ale vozidlo. S bežnou, optickou diagnostikou, nedokážete určiť presnú príčinu chvenia alebo trasenia, le s pomocou zariadenia HUNTER GSP9700 je to iné . HUNTER GSP9700, ako jediné zariadenie, dokáže urobiť cestný test kolies s reálnou záťažou. Zvyčajne až cestné testy odhalia problémy kolesa s vibráciou alebo ťahaním vozidla. Ak hodnoty pri teste prekročia povolené limity, stroj nám presne povie ako natočiť disk tak, aby sme dosiahli hodnoty, ktoré sú potrebné pre bezpečnú a komfortnú jazdu. Diagnostika HUNTER GSP9700 je časovo náročnejšia, ale poskytuje reálny a úplný obraz o stave diskov a pneumatík.
HUNTER GSP9700 na Slovensku vlastní len zopár pneuservisov a my medzi nimi nesmieme chýbať.

Výhod zariadenia pre diagnostiku HUNTER GSP9700 je viacero, ale najdôležitejšími výhodami sú:

 • vyváži koleso presne, aj pri nízkoprofilový pneumatikách
 • dokáže zmerať tvrdosť a ovalitu pneumatiky po celom obvode
 • spraví kompletnú diagnostiku kolesa
 • zmeria veľkosť a smer ťahavosti
 • zmeria zvlášť vlastnosti disku a zvlášť vlastnosti pneumatiky
 • vytlačí protokol s presnými hodnotami a parametrami kolies


HUNTER GSP9700 vám zaistí bezpečnejšiu a kvalitnejšiu jazdu a lepšiu kontrolu nad vozidlom.
Zabezpečí minimálne možné a rovnomerné opotrebenie pneumatík a jazdu bez vibrácií.

Postup diagnostiky na HUNTER GSP 9700:

 • kontrola správneho nahustenia pneumatiky pomocou automatickej kontrolnej funkcie
  (vyrovná tlak na vopred nastavenú hodnotu podľa modelu auta)
 • zmeranie síl v kolese pomocou prítlačného valca - Road Force Measurement ®
 • zmeranie hádzavosti ráfiku – pomocou multifunkčných ramien Dataset ®


Ponúkame 3 úrovne diagnostiky a optimalizácie kolies:

 1. Diagnostika kolesa - Road Force Measurement ®
 2. Meranie priečnych síl - StraightTrak ® - rieši sa ťahanie do strany alebo vibrácie
 3. Match Maker ® - využijú sa všetky funkcie GSP 9700
HUNTER GSP9700

Diagnostika kolesa
Road Force Measurement ®

Zariadenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritlačovaného ku kolesu silou 635 kg. V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením. Zdrojom možných vibrácií môže byť hádzavosť ráfika/pneumatiky a taktiež nehomogenita pneumatiky. Tá je spôsobená nerovnomernosťami v tuhosti behúňa a bokov pneumatiky. Tieto veličiny bolo doteraz možné merať len vo výrobných závodoch na zariadeniach pre servisnú úroveň nedostupných.

Meranie priečnych síl
StraightTrak ®

Rieši sa ťahanie do strany alebo vibrácie
HUNTER GSP 9700 zmeria bočné sily, ktoré spôsobujú jednotlivé kolesá a navrhne umiestnenie kolies na vozidle tak, aby ťah vozidla do strany bol čo najmenší, alebo aby boli čo najmenšie vibrácie vozidla. Ťah vozidla do strany je jeden z najhoršie riešiteľných problémov. Za predpokladu správneho nastavenia geometrie vozidla je ťah vozidla do strany spôsobený silami v pneumatikách. Tieto sily nie je možné diagnostikovať pri vyvažovaní kolesa alebo nastavovaní geometrie - HUNTER GSP9700 to vie.

TOP
Match Maker

Match Maker sa robí len s novými pneumatikami.
HUNTER GSP9700 diagnostikuje každú pneumatiku prítlačným valcom a pomocou špeciálnych snímačov zdetekuje hádzavosť každého disku. Následne navrhne, ktorá pneumatika sa má obuť na daný disk a taktiež ako sa majú pneumatiky pootočiť voči diskom, aby sa dosiahlo najoptimálnejšieho obutia vášho auta. A samozrejme navrhne rozmiestnenie kolies na auto tak, aby ťah vozidla do strany bol čo najmenší, alebo aby boli čo najmenšie vibrácie vozidla.
Orientačne 60eur až 100eur podľa veľkosti kolies a pracnosti

Základný cenník diagnostikovania kolies

Diagnostika kolesa

Veľkosť kolesa: 13" - 14"

3 €

Veľkosť kolesa: 15" - 16"

4 €

Veľkosť kolesa: 17" - 18"

5 €

Veľkosť kolesa: 19" a viac"

6 €

Meranie priečnych síl kolesa:

13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
a viac

Diagnostika kolies prítlačným valcom + vyváženie kolies + rozloženie na aute
( v cene nie je montáž ani demontáž kolies z automobilu - cena za 4 kolesá:)

22 € 25 € 30 € 35 €

Optimalizácia kolesa FORCE MATCH
najlepšie natočenie pneu voči diskuCena za 1 koleso:

4 € 5 € 6 € 7 €