Načítava sa obrázok
Vyhľadávanie pneumatík
Filter podľa údajov stanovených EU1. Valivý odpor 2. Brzdenie za mokra 3. Hlučnosť
[img-question]
[img-question]
Dodatočné filtre
[img-question]
[img-question]
[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Nízka trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Základná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Stredná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Vyššia stredná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Prémiová trieda[img-question]
Valivý odporBrzdenie za mokra[img-rolling-resistance][img-wet-grip]Hlučnosť[img-noise-performance]Od:Do:dBdB
obutie kolies zdarma
plnenie klimatizácie

Diagnostika kolies: HUNTER GSP9700

hunter gsp9700

TOP Zariadenie pre diagnostiku vibrácií, merania síl v kolese a vyvažovanie kolies

JEDINEČNÉ DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE - Nr.1 VO SVETE DIAGNOSTICKÝCH VYVAŽOVAČIEK !

 

GSP 9700 kompletne diagnostikuje všetky možné zdroje vibrácií ešte pred montážou kolesa na vozidlo. A pokiaľ si zákazník napriek tomu sťažuje na vibrácie prejavujúce sa pri jazde, máme istotu, že zdrojom vibrácií nie je koleso, ale vlastné vozidlo!

 

GSP9700 rieši aj ťahanie do strany

 

 

 

 

 

 

 

hunter gsp9700

Road Force Measurement ® - zariadenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritlačovaného ku kolesu silou 635 kg. V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením.

Nerovnomernosť radiálnej sily môže byť spôsobená:

 •   nehomogenitou pneumatiky
 •   hádzavosťou pneumatiky a/alebo ráfiku
 •   nepresným usadením pneumatiky na ráfik
 •   chybným uchytením kolesa na vyvažovačku

Nevyvážehunter gsp9700ná hmota kolesa predstavuje len časť problému s vibráciami. Ďalším zdrojom možných vibrácií môže byť hádzavosť ráfika/pneumatiky a taktiež nehomogenita pneumatiky. Tá je spôsobená nerovnomernosťami v tuhosti behúňa a bokov pneumatiky. Tieto veličiny bolo doteraz možné merať len vo výrobných závodoch na zariadeniach pre servisnú úroveň nedostupných.


Postup diagnostiky na GSP 9700:

 • kontrola správneho nahustenia pneumatiky pomocou automatickej kontrolnej funkcie (vyrovná tlak na vopred nastavenú hodnotu podľa modelu auta)
 • zmeranie síl v kolese pomocou prítlačného valca - Road Force Measurement ®
 • zmeranie hádzavosti ráfiku – pomocou multifunkčných ramien Dataset ® sa zmeria radiálna a axiálna hádzavosť ráfika, tú je možné zmerať na samotnom disku, alebo na disku s namontovanou pneumatikou
 • GSP 9700 vypočíta podiel ráfika a pneumatiky na vibráciách a navrhne obsluhe okamžité riešenie
 • po odstránení problému nasleduje optimálne vyváženie


Riešenia problému môžu byť v podstate tri:

 • 1. Force Matching ® - kompenzácia miesta nehomogenity pneumatiky miestom hádzavosti ráfiku pootočením pneumatiky voči ráfiku – pozor, to nie je to isté čo kompenzácia nevyvážených hmôt! Takto možno eliminovať vibrácie iba v prvej harmonickej.  GSP 9700 vypočíta o koľko sa silový účinok zmenší ešte pred použitím tohto riešenia
 • 2. výmena pneumatiky alebo ráfiku
 • 3. pokiaľ sa ráfik s pneumatikou nedá vykompenzovať do akceptovateľných hodnôt a pneumatika je v rámci výrobcom predpísanej tolerancie, je možné pneumatiku označiť a využiť neskôr pre iný ráfik

Cenník prác:
Ponúkame 3 úrovne diagnostiky a optimalizácie kolies:
1. Diagnostika kolesa - Road Force Measurement ®
2. Meranie priečnych síl - StraightTrak ® -  rieši sa ťahanie do strany alebo vibrácie
3. Match Maker ® -  využijú sa všetky funkcie GSP 9700


1. Diagnostika kolesa - Road Force Measurement ®
Zari
hunter gsp 9700adenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritlačovaného ku kolesu silou 635 kg. V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením.

 

 

 
Zdrojomhunter gsp 9700 možných vibrácií môže byť hádzavosť ráfika/pneumatiky a taktiež nehomogenita pneumatiky. Tá je spôsobená nerovnomernosťami v tuhosti behúňa a bokov pneumatiky. Tieto veličiny bolo doteraz možné merať len vo výrobných závodoch na zariadeniach pre servisnú úroveň nedostupných.Čas procesu: cca 1 minúta/koleso

Cena:

Veľkosť kolesa: 13",14"
15",16" 17",18" 19" a viac
diagnostika kolesa prítlačným valcom  ( v cene nie je vyváženie kolesa, montáž ani demontáž kolies z automobilu)  Cena za 1 koleso: 3,0 € 4,0 €
5,0 €
6,0 €


2. Meranie priečnych síl - StraightTrak ® -  rieši sa ťahanie do strany alebo vibrácie
hunter gsp 9700GSP 9700 zmeria bočné sily, ktoré spôsobujú jednotlivé kolesá a navrhne umiestnenie kolies na vozidle tak, aby:
1. ťah vozidla do strany bol čo najmenší
alebo
2. aby boli čo najmenšie vibrácie vozidla

Ťah vozidla do strany je jeden z najhoršie riešiteľných problémov. Za predpokladu správneho nastavenia geometrie vozidla je ťah vozidla do strany spôsobený silami v pneumatikách. Tieto sily nie je možné diagnostikovať pri vyvažovaní kolesa alebo nastavovaní geometrie - GSP9700 to vie.
 

Umiestnenie kolies na vozidle:
hunter gsp 9700
Čas procesu: Dlhšie ako bežné vyváženie kolies, pretože kolesá sa môžu nahadzovať na auto až po zdiagnostikovaní všetkých 4 kolies a prípadnom zoptimalizovaní ak bude treba, čiže od 10minút do 60minút
Cena: Závisí na tom či bude potrebné niektoré kolesá optimalizovať metódou FORCE MATCH. GSP9700 vypočíta o koľko sa negatívne sily znížia po optimalizácii a je na klientovi, či je ochotný si priplatiť za optimalizáciu.

 

Veľkosť kolesa:

13",14"

15",16"

17",18"

19" a viac

diagnostika kolies prítlačným valcom + vyváženie kolies

+ rozloženie na aute ( v cene nie je montáž ani demontáž

kolies z automobilu)                             Cena za 4 kolesá:

 22 €

25 €

30 €

35 €

optimalizácia kolesa FORCE MATCH - najlepšie natočenie

pneu voči disku                                    Cena za 1 koleso:

4 €

5 €

6 €

7 €3. TOP - Match Maker - využijú sa všetky funkcie GSP 9700
POZOR - Match Maker sa robí len s novými pneumatikami
GSP9700 zdiagnostikuje každú pneumatiku prítlačným valcom a pomocou špeciálnych snímačov zdetekuje hádzavosť každého disku:
hunter gsp 9700  hunter gsp 9700
Následne navrhne ktorá pneumatika sa má obuť na ktorý disk a ešte aj ako sa majú pneumatiky pootočiť voči diskom, aby sa dosiahlo najoptimálnejšie obutie Vášho auta.
A samozrejme navrhne rozmiestnenie kolies na auto tak, aby:
1. ťah vozidla do strany bol čo najmenší
alebo
2. aby boli čo najmenšie vibrácie vozidla
hunter gsp 9700
Čas procesu: cca 2 hodiny
Cena: Podľa toho, koľko kolies treba optimalizovať. Orientačne 60eur až 100eur podľa veľkosti kolies a pracnosti.